بزرگترین عددی که میشناسید چند است ؟

googol
View Details

در این پست میخواهم شما را با معنای گوگول آشنا کنم !!

گوگول نامی است که گوگل نام خود را از ان گرفته ، به معنای یک عدد بسیار بسیار بزرگ که شما هیچوقت نمیتوانید ان را بنویسید !!!

میتونی ؟ بنویس …..

googol

حالا این اعداد را ببینید ….

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

😯    صد گوگول پلکس پلکس     😯

largest20numbers20of20the20world

Googolplex_written_out

گوگول پلکس بزرگترین عددی است که در جهان کشف شده ، انقدر بزرگ که شما هیچوقت نمیتوانید ان را روی کاغذ بنویسید !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *