[email protected]
اگر به این ایمیل یک میل بزنید و به آن یک فایل مثل یک عکس یا یک پرونده آفیس را پیوست کنید این ایمیل به شما یک نسخه PDF آن را میل می کند ، به همین راحتی !

[email protected]
PDF تان را به ایمیل پیوست کنید و آن را برای سایت آدوبی بفرستید ، نسخه متنی فایل شما آماده است ، این هم یک راه حل آلترناتیو برای زمانی که یک PDF خوان دم دست نیست !

[email protected]
این آدرس ایمیل برای گوگل داک است و شما می توانید مطالب خود را از طریق این سامانه برای گوگل داک بفرستید !